GIỒNG TRÔM: Phước Long Cổ Tự Khai Khóa Tu Đầu Năm

Sáng ngày 29 tháng Giêng năm Mậu Tuất quý Phật tử gần xa đã cùng câu hội về mái già lam Phước Long Cổ Tự huân tu một ngày Pháp Lạc.

Sau khóa lễ bạch Phật khai pháp, đạo tràng thật phước duyên hoan hỷ khi được lắng nghe lời Pháp thoại và sự ân cần giải đáp tất cả câu hỏi từ Đại Đức Giảng Sư Thích Minh Thịnh.
Chương trình tu học tiếp diễn với những thời khóa hành trì trong chánh niệm và tinh tấn như: dùng cơm chánh niệm, kinh hành niệm Phật, lạy kinh Pháp Hoa, sinh hoạt đạo tràng,……
Một ngày tu tập kết thúc sau khóa lễ Hồng Danh Sám Hối trong niềm an vui của tất cả người con Phật.
Chương trình “Ngày Tu Pháp Lạc” được duy trì đều đặn mỗi tháng 2 lần: ngày 14 và 29 âl từ đầu năm 2017 đến nay.

>> hình ảnh:

     

      

Tin & ảnh: Chùa Phước Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*