THÔNG BÁO Về việc: Phóng Sanh Vì Môi Trường Lần 03

 

Chủ đề: “Từ Bi- Bình Đẳng”

Ai cũng muốn có được sự sống và có quyền được bảo vệ sự sống dù là một sanh mạng rất nhỏ bé! Đức Phật luôn dạy đệ tử Ngài tinh thần Từ Bi và Bình Đẳng từ khi còn tại thế, đến lúc vào Niết Bàn và được lưu lại trong kinh điển.
Vì vậy, chúng ta không nên làm tổn hại đến sinh mạng chúng sanh mà cần phải phóng sanh.
Qua 02 lần thực hiện chương trình, Ban TTXH được BTS ủy quyền kết hợp với Sở NN&PTNN thực hiện chương trình “phóng sanh vì môi trường” với ý nghĩa vừa thể hiện lòng yêu thương người con Phật, vừa tái tạo nguồn lợi thủy sản tỉnh nhà, phần nào bảo vệ mội trường môi sinh.
Phóng sanh vì môi trường lần 3, với chủ đề “Từ bi- Bình đẳng” sẽ được Ban TTXH thực hiện theo chương trình như sau:
. – Thời gian thực hiện: đúng 07 giờ ngày 31/03/2018 (15/02/Mậu Tuất)
– Nội dung chương trình: Mít tinh – Diễu hành và Nghi thức Phóng sanh
– Địa điểm phóng sanh: UBND xã Thành Thới B huyện Mỏ Cày Nam
– Số lượng cá phóng sanh: từ 01 – 02 tấn cá các loại
– Cách thức hùn phước phóng sanh: tùy hỷ gieo duyên
– Các thức tham gia
+ tham gia tại Bến Tre vui lòng liên hệ: (Tại TP. Bến Tre Ban Từ thiện sẽ chuẩn bị xe tại chùa Viên Minh cho Phật tử duy chuyển xuống Mỏ Cày Nam và đăng ký Phật tử Thiện Trí)
1/ Phật tử Thiện Trí: 0919 486 178
2/ Thầy Trí Thuận: 0938 880 717
+ tại TPHCM: vui lòng liên hệ:
1/ Thầy Thiện Nghĩa: 0909 325 277
2/ Thầy Trung Chánh: 01695 199 115
– Thời gian đăng ký hùn phước và tham gia: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/03/2018
– chương trình chi tiết
+ 7 giờ: chính thức chương trình “Mít tinh – Diễu hành”(có chương trình riêng do Hội Thủy Sản phụ trách)
+ 8 giờ 30: Nghi thức phóng sanh (Phật giáo phụ trách)
+ 9 giờ thả cá
+ 10h30: kết thúc
Mọi việc tham gia và hùn phước hoan hỷ liên hệ BTC để nắm chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*